คลังเก็บป้ายกำกับ: ซุ้มระแนงแขวนกล้วยไม้

การสร้างเรือนกล้วยไม้ด้วยระแนงไม้และวัสดุทดแทน

 ซุ้มระแนงไม้สำหรับแขวนกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

ภาพประกอบบทความ  “สร้างเรือนกล้วยไม้ด้วยระแนงไม้” จากอินเตอร์เน็ต

 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเรานั้นเหมาะสมแก่การเพาะพันธุ์กล้วยไม้   การสร้างเรือนเลี้ยงกล้วยไม้จึงไม่ต้องลงทุนอย่างในประเทศที่มีอากาศหนาว  นอกจากนั้นอาจมีกล้วยไม้บางชนิดซึ่งสามารถปลูกกลางแจ้งได้   โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเรือนกล้วยไม้เพื่อบังร่มเงาให้เลยก็ได้  นอกจากนั้นในภูมิประเทศบางแห่งของประเทศไทย   เช่น   บริเวณชายฝั่งทะเลบางท้องที่อาจเลี้ยงกล้วยไม้บางชนิดได้โดยไม่ต้องสร้างเรือนกล้วยไม้เลย เพราะการหมุนเวียนถ่ายเทของกระแสลม  มีส่วนช่วยลดความร้อนจากแสงแดดได้มากพอสมควร  ในสภาพเช่นนี้จะปรากฏว่า กล้วยไม้เจริญแข็งแรงและสมบูรณ์ดี  เพราะสามารถรับแสงแดดอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตได้อย่างเต็มที่    โดยไม่มีความร้อน รุนแรง  ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อกล้วยไม้นั้นๆ อ่านเพิ่มเติม การสร้างเรือนกล้วยไม้ด้วยระแนงไม้และวัสดุทดแทน